In-house Training Services

พลิกโฉมองค์กรคุณ ด้วยทักษะแห่งอนาคต

อัปสกิลให้บุคลากรขององค์กรพร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล ผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ เวิร์กชอป หรือ bootcamp ที่ผสมผสานการเรียนรู้ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นและเน้นทำโปรเจคจริง

สถาบันคู่องค์กรชั้นนำของประเทศ

ตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2560 สคูลดิโอ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้าไปช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสมัยใหม่ ให้พร้อมแข่งขัน ทำหน้าที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดช่วยให้คำปรึกษาตลอดจนออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์แต่ละองค์กรมากที่สุด

10,000+
ผู้เข้าร่วมอบรม
500+
องค์กรที่ไว้วางใจ
200+
เวิร์กชอป

บริษัทที่ไว้วางใจเรา

AIS
Bangkok Bank
KBank
Krungsri

หลักสูตรยอดนิยม

จัดตารางเรียนและบทเรียนได้ตามความต้องการ

ก้าวสู่การเป็น Data-Driven Organization

เสริมสกิลสำคัญในการทำงานกับข้อมูล ต้ังแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงหลักสูตรสำหรับผู้นำขององค์กร

Data Hackathon

Open Book IconBootcamp
Blank Calendar Iconระยะเวลา 2-5 วัน

ลุยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา insights จากข้อมูลจริงของทีมตัวเอง ไปพร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Leading with Data

Open Book IconWorkshop
Blank Calendar Iconระยะเวลา 1 วัน

ก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่พร้อมพาทีมสู่ Data-Driven Organization

ทักษะยอดนิยม

Data Icon

Data

Data AnalysisData VisualizationDashboard DesignMachine Learning and AISQL and Python ProgrammingPower BI, Tableau, and Data Studio
Software Development Icon

Software Development

Front-end Web DevelopmentAndroid Application DevelopmentBack-end DevelopmentDevSecOps
Design Icon

Design

User Experience (UX) DesignUser Interface (UI) DesignService DesignUX/UI for Non-DesignersDigital Prototyping and Testing
Business Icon

Business

Digital Business StrategyCommunicating with InfographicsStorytellingDesign Thinking
Product Management Icon

Product Management

Design SprintProduct Strategy

Data Analysis

Data Visualization

Dashboard Design

Machine Learning and AI

SQL and Python Programming

Power BI, Tableau, and Data Studio

Front-end Web Development

Android Application Development

Back-end Development

DevSecOps

User Experience (UX) Design

User Interface (UI) Design

Service Design

UX/UI for Non-Designers

Digital Prototyping and Testing

Digital Business Strategy

Communicating with Infographics

Storytelling

Design Thinking

Design Sprint

Product Strategy

Why Skooldio | Skooldio for Business

Why Skooldio

ที่ สคูลดิโอ เราเชื่อว่าแต่ละองค์กรมีความเหมือนในแง่ของความต้องการพัฒนาให้องค์กรพร้อมแข่งขันอยู่เสมอ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความต่างในบริบท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม ความพร้อมขององค์กร และสภาวะตลาด เราจึงพิถีพิถันในการให้ความช่วยเหลือโดยให้ความสำคัญกับ 4 ข้อนี้เป็นพิเศษ

Consultative Approach

ผู้สอนและทีมงานของสคูลดิโอเข้าใจดีว่า องค์กรแต่ละองค์กรมีความท้าทายและบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงานร่วมกัน สคูลดิโอจะช่วยหาความต้องการที่แท้จริงของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หารูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างของรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีตั้งแต่คอร์สออนไลน์ที่สามารถเรียนจบได้ในไม่กี่ชั่วโมง เวิร์กชอปที่ทั้งเรียนรู้พร้อมลงมือทำภายใน 1-3 วัน ไปจนถึง bootcamp ที่สามารถผสมผสานทั้ง ออนไลน์ เวิร์กชอป และโปรเจคทำงานจริงเข้าด้วยกัน ทั้งนี้การเลือกรูปแบบขึ้นอยู่กับโจทย์ขององค์กรนั้นๆ

ทุกหลักสูตรได้รับการออกแบบมาโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมทีมงานที่ดูแลหลักสูตรเฉพาะด้าน ทำให้สามารถปรับกรณีศึกษา (case studies) หรือกิจกรรมในเวิร์กชอปให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนได้ ตอบขอบเขตอันสมควร

ที่สคูลดิโอเราเข้าใจดีว่าองค์กรต้องการให้บุคลากรได้เรียนรู้จากวิทยากรที่เป็นตัวจริงเสียงจริง มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่สอน เพื่อจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี และหลักในการนำไปประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมจริงของโลกธุรกิจ

ตัวอย่างทีมผู้สอน

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (Certified Design Sprint Master) | Skooldio Instructor

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

 • Certified Design Sprint Master
 • Ex-Data Scientist at Facebook HQ
 • Google Developers Expert in Machine Learning
อภิรักษ์ ปนาทกูล (Founder of UX Academy) | Skooldio Instructor

อภิรักษ์ ปนาทกูล

 • Founder of UX Academy
 • Certified Design Sprint Master
ขวัญ พงษ์หาญยุทธ (PhD Student at Royal College of Art) | Skooldio Instructor

ขวัญ พงษ์หาญยุทธ

 • PhD Student at Royal College of Art
 • Service Designer and Design Researcher
สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน (Technical Coach and Software Craftsman at Siam Chamnankit) | Skooldio Instructor

สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน

 • Technical Coach and Software Craftsman at Siam Chamnankit
วรัทธน์ วงศ์มณีกิจ (Co-Founder & Chief Product Officer at Wisesight) | Skooldio Instructor

วรัทธน์ วงศ์มณีกิจ

 • Co-Founder & Chief Product Officer at Wisesight
 • Google Developers Expert in Web Technologies
ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง (Head of Business Analytics and Intelligence) | Skooldio Instructor

ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง

 • Head of Business Analytics and Intelligence
 • Business Analytics and Data Science Program at NIDA

Online Solutions

บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ (Learning Management System)

Active Learning | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์Learn & Practice | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์Certificate | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์Learning Analytics | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์

Active Learning

เรียนได้ตามความสะดวกของแต่ละคน ดูซ้ำได้ตามต้องการ พร้อมทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ หรือมีข้อสงสัยสามารถฝากคำถามให้ผู้สอนมาช่วยตอบได้บนแพลตฟอร์ม

ได้เรียนพร้อมกับลงมือทำทันที เพื่อฝึกคิดและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้จริงได้ ทั้งการเขียน Code Python SQL และฝึกทำ Spreadsheet บนแพลตฟอร์ม โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปโปรแกรมอื่น

เมื่อเรียนจบครบทั้งคอร์ส ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ หรือแชร์ไปที่ facebook LinkedIn และ Twitter ได้ทันที

สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียน เช่น ชอบเรียนบทไหน, ติดขัดเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้สอนช่วยพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

Active Learning | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์Learn & Practice | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์Certificate | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์Learning Analytics | Skooldio for Business: บริการออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร