ธนิสรา เรืองเดช

ธนิสรา เรืองเดช

CEO & Co-Founder at Punch Up
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง Punch Up สตูดิโอที่ให้คำปรึกษาและออกแบบการสื่อสารด้วยข้อมูลและภาพ
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง ELECT สื่อข้อมูลและ Civic Tech เพื่อขับเคลื่อนการเมืองและการเลือกตั้งไทย
  • อดีตผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารและนักเขียน สำนักคอนเทนต์ออนไลน์ The MATTER อดีต Director คอนเทนต์ เอเจนซี่ Salmon Lab
  • ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรีสาขาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอร์สออนไลน์
  • Data Storytelling with Infographics