สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน

สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน

Technical Coach และ Software Craftsman ที่สยามชำนาญกิจ
คอร์สออนไลน์
  • Microservices Essentials
เวิร์กชอป
  • Microservices Design รุ่นที่ 13
  • พัฒนา Microservices ครบในจบเดียว รุ่น 13
  • Microservices Development to Deployment รุ่นที่ 13