Workshop

Dashboard Design

ออกแบบ Dashboard เพื่อการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

การที่องค์กรจะเป็น Data Driven Organization ได้นั้น ทุกคนในองค์กรควรที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์และต่อยอดจากงานที่ทำได้ โดยการนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจด้านต่างๆ


การทำ Dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูล Insight หรือแนวโน้มต่างๆ จากชุดข้อมูล ถูกพูดถึงและเริ่มถูกนำมาใช้ในองค์กรต่างๆ แต่ Dashboard เหล่านั้นได้ถูกนำมาใช้จริงหรือเอามาตอบคำถามประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้จริงหรือไม่


พบกับเวิร์คชอปที่จะทำให้คุณสามารถสร้าง Dashboard ขึ้นมาเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรหรือธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็น Content Marketer, Business/Data Analyst, Product Manager คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย หลักการการออกแบบกราฟต่างๆ ไปจนถึงการลงมือทำเพื่อนำไปใช้จริง โดยผู้เรียนจะมี Dashboard ดีๆ ติดมือกลับบ้านอย่างแน่นอน


เวิร์คชอปนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไปที่เคยใช้ Visualization tools ต่างๆ ที่ยังไม่เคยรู้หลักการออกแบบและการทำความเข้าใจผู้ใช้
 • Content Marketer ที่ต้องนำเสนอด้วย visualization ต่างๆ
 • Business/Data Analyst ที่ต้องการสื่อสาร insights ให้หน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 • Product Manager ที่อยากให้การพัฒนา product มีความ data-driven มากขึ้น
 • เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสื่อสารด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ


สิ่งที่คุณจะได้รับจากเวิร์คชอปนี้

 • สร้าง dashboard/visualization ที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักการสื่อสารและตอบโจทย์ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
 • นำ dashboard/visualization ไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้มากขึ้น
 • นำหลักการทำความเข้าใจผู้ใช้ไปประยุกต์ใช้ด้านอื่นๆ


ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

 • เคยลองใช้ Power BI, Visualization tools อื่นๆ มาก่อน
 • Notebook ส่วนตัว พร้อมติดตั้ง Power BI

ผู้สอน

ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง (Head of Business Analytics and Intelligence, Business Analytics and Data Science Program ที่ NIDA) | Skooldio Instructor
ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง
Head of Business Analytics and Intelligence, Business Analytics and Data Science Program ที่ NIDA

เนื้อหาในเวิร์คชอป

01
Introduction

เข้าใจความสำคัญของการนำ Dashboard ไปใช้ในองค์กรและออกแบบให้ตอบโจทย์ผู้นำไปใช้ประกอบการนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจ

 • Introduction
 • Operationalize Data with Dashboards
 • Benefits of Dashboards
 • A Framework for Visual Analytics

เรียนรู้การทำความเข้าใจผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปตอบคำถามทางธุรกิจ และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อเข้าใจปัญหา หาเหตุผลเพื่อนำไปออกแบบ Dashboard ต่อไป

 • Know your users
 • User Empathy Map
 • Problems, Reasons, Actions

ทำความเข้าใจหลักการทางธุรกิจเบื้องต้นและเรียนรู้ผ่านตัวอย่างจริง

 • What makes good content?
 • Measures
 • 4 Dimensions of Measures
 • Decision Value Chain
 • Business Metrics

เข้าใจความสำคัญและหลักการทำ Data Visualization

 • Good Presentation
 • Visual Encoding
 • Type of graph
 • Common mistake

เข้าใจการจัดวางกราฟและข้อมูลอื่นๆ ใน Dashboard เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในแต่ละวัน

 • Comparisons
 • Cause & Effect
 • Multivariate
 • Integration of Evidence
 • Documentation
 • Interactive Dynamics

คำถามที่พบบ่อย

Q:
ต้องการซื้อเวิร์คชอปในนามบริษัท
A:

หากต้องการสมัครในนามบริษัท หรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม (ใบเสนอราคา, รายละเอียดหลักสูตร, เอกสารประกอบการชำระเงินอื่นๆ)

สามารถติดต่อเราได้ที่ hello@skooldio.com โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนผู้เรียน ชื่อ, อีเมล, เบอร์ติดต่อ ของแต่ละท่าน
A:

กรณีแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการเข้าร่วมอบรม

 • หากแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนก่อนวันอบรมอย่างน้อย 14 วัน จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • หากแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน จะได้รับเงินคืน 50%
 • หากแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนก่อนวันอบรมน้อยกว่า 7 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
A:

สามารถผ่อนชำระ 0% 10 เดือนผ่านการ ซื้อ Voucher แล้วนำโค้ดที่ได้มากรอกในช่อง PROMO CODE (เมื่อสมัครในนามบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้)

สามารถศึกษาขั้นตอนการผ่อนชำระเพิ่มเติมได้ที่นี่

A:

สามารถลดหย่อนภาษีเมื่อสมัครเรียนคอร์สใดก็ได้กับ Skooldio เราพร้อมออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ผู้เรียนทุกท่าน ได้รับเงินภาษีคืนสูงสุด 35% (สามารถลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุด 30,000 บาท และได้เงินคืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท *ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม