ONLINECOURSE.HEADER

Software Architecture Design

เข้าใจหลักการออกแบบ Software อย่างเป็นระบบ

1,990.00
บาท
4.5

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ชาคริต ฤทธาคนี (Technical Lead Innovation Studio Southeast Asia, ThoughtWorks) | Skooldio Instructor
ชาคริต ฤทธาคนี
Technical Lead Innovation Studio Southeast Asia, ThoughtWorks

SECTION_TITLE.OVERVIEW

ขอแนะนำแพ็กคอร์สสุดคุ้ม!

 • ++Effective Software Development++ ซื้อแพ็กเดียวได้ถึง 3 ทักษะสำคัญของโปรแกรมเมอร์สุดคุ้ม! ได้แก่ Software Architecture, Database และ Microservices ลดพิเศษเหลือเพียง 4,650 บาท จากราคาเต็ม 5,470 บาท
คอร์สออนไลน์ เรียนพื้นฐานการเขียนแอปพลิเคชัน Android

Software Architecture Design

ในการออกแบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในองค์กร มักจะมีการทำงานร่วมกันโดยคนจำนวนมาก หากเราต่างคนต่างเขียนซอฟต์แวร์ไปในทางที่ตัวเองเห็นว่าดี ซอฟต์แวร์ที่แต่ละคนทำก็อาจจะทำงานร่วมกันไม่ได้หรือมีปัญหาตอนที่ Integrate เป็น Solution ใหญ่

ดังนั้น การทำซอฟต์แวร์ในระดับนั้นจึงจำเป็นต้องมีการแบ่งสันปันส่วน และมีการออกแบบโครงสร้างเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ดีและมองเห็นภาพรวมไปในทางเดียวกัน ทั้งระหว่างนักพัฒนาในทีมพัฒนากันเอง และระหว่างทีมพัฒนาและทีมธุรกิจ รวมไปถึงทีมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้หลังพัฒนาเสร็จยังต้องสามารถดูแลต่อได้ทั้งงานซัพพอร์ต แก้ไขปัญหาบั๊ก และการพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมได้ในอนาคต

ในคอร์สนี้เราจะพูดถึง Software Architecture Pattern พื้นฐานที่นิยมใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ โดยเน้นไปที่เรื่องของรูปแบบการร่วมมือ (Collaboration Pattern) ต่างๆ ตั้งแต่

 • Specialist Collaboration การออกแบบโครงสร้างทำงานร่วมกันของทีม Software Developer หลากหลายส่วน เช่น Frontend, Backend, Database และส่วนอื่นๆ เป็นต้น
 • Business Collaboration การออกแบบโครงสร้างล้อไปตาม Business model ขององค์กร
 • Organization Collaboration การออกแบบโครงสร้างสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายทีมทำงานร่วมกันโดยไม่ขัดแย้งกัน

โดยพูดถึง ข้อดี-ข้อเสีย ประโยชน์และจุดประสงค์ของแต่ละ Pattern เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของแต่ละแบบ และสามารถนำไปเลือกใช้ได้ตรงกับงานและโมเดลขององค์กรได้ ประกอบการสอนด้วยวิดีโอการจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงานจริง และ Case Study ต่างๆ แทรกประกอบตลอดบทเรียน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการเข้าใจพื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • นักพัฒนาที่กำลังผันตัวไปเป็น Software Architect
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรขนาดใหญ่
 • Software architect ที่ต้องการกลับมาเข้าใจพื้นฐานการออกแบบและที่มาที่ไปของ Pattern เหล่านี้อีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในคอร์สนี้จะเน้นเรื่องทฤษฎีและการออกแบบ อาจจะมีโค้ดเพียงเล็กน้อยและถ้ามีจะเขียนในภาษา Java และคอร์สนี้จะเน้นการออกแบบพัฒนาส่วนของ Backend เป็นหลัก

ความรู้ที่ต้องมี

 • สามารถเขียนโปรแกรมได้
 • เข้าใจหลักการ OOP พื้นฐาน (สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่)
 • หากเคยมีประสบการณ์พัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีมจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าไม่มีคอร์สนี้จะช่วยผู้เรียนให้เห็นภาพการทำงานเป็นทีมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to Class

Introduction to Organize a Codebase

N-Tier Architecture

10:10

Demystify N-Tier Benefits

1:36

Security

1:21

Easy to Manage

1:34

Scalability

1:36

Recap

2:27

Requirements

2:44

What is MVC ?

9:24

Applying MVC

7:56

Requirements

1:39

What is Clean Architecture ?

10:43

Applying Clean Architecture

14:15

When We Go Clean ?

7:03

Recap

10:08

Introduction

7:48

What is Domain Driven Design

7:39

Three level of Domain Driven Design

6:32

Bounded Context and Ubiquitous Language

10:42

Drawing Bounded Context

6:41

Tactical DDD: Entity and Value Object (1)

9:42

Tactical DDD: Entity and Value Object (2)

7:43

Tactical DDD: Aggregate

10:11

Tactical DDD: Service

9:11

Tactical DDD: Domain Event

10:27

Recap

5:35

[Bonus] Connecting the Specialist to the Business

Introduction

3:10

Conway's Law

6:42

Cross-Functional Team

7:21

Monolith

7:21

SoA and Microservices

8:42

Differences between SOA and Microservices

5:53

Design Service Boundary

7:04

Recap

7:47

SECTION_TITLE.FAQS

Q:
ขอใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีในนามองค์กรได้หรือไม่
A:

สามารถขอได้ค่ะ

 1. การสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ในนามบริษัทสามารถส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไปที่อีเมล hello@skooldio.com ได้เลยค่ะ
 • คอร์สที่สนใจ/จำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรผู้ติดต่อ -ชื่อ, ที่อยู่บริษัท/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
 1. หากต้องการสมัครทันที (สมัครได้ทีละ 1 คน) สามารถกดซื้อได้จากหน้าเว็บ www.skooldio.com ได้เลยค่ะ

ท่านสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบผ่านโดยการเลือกชำระเงินช่อง "นิติบุคคล" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ (หากไม่ใช่ 3% กรุณาทำตามข้อ 1 ได้เลยค่ะ)

 • โดยฝ่ายบัญชีของ Skooldio จะทำการติดต่อกลับไปหาท่านอีกครั้งเมื่อการสั่งซื้อสำเร็จและส่งให้องค์กรของท่านตามที่อยู่บริษัท
 • โดยองค์กรของท่านต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กลับมาที่ฝ่ายบัญชีเราที่ accounting@skooldio.com
A:

หากท่านต้องการขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในนามบุคคลธรรมดา ท่านสามารถกรอกรายละเอียดของท่านเพื่อให้ทีมงานนำข้อมูลไปออกเอกสารได้ ที่ลิงก์นี้ค่ะ แบบฟอร์มขอรับใบกำกับภาษี

A:

สามารถเรียนซ้ำได้ค่ะ

 • สำหรับบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพค่ะ
 • สำหรับในนามองค์กร สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปีค่ะ

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES