ONLINECOURSE.HEADER

Go: The Fundamentals

เรียนรู้พื้นฐานสำคัญของภาษา Go

1,490.00
บาท
4.3

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

พลัฏฐ์ อัญชลีชไมกร (Senior Go Developer ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี) | Skooldio Instructor
พลัฏฐ์ อัญชลีชไมกร
Senior Go Developer ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี

SECTION_TITLE.OVERVIEW

โปรโมชันพิเศษ!

ทำไมต้องเป็นภาษา Go?

sales-dash

ภาษา Golang หรือ ภาษา Go เป็นภาษา Programming แบบ Open-Source ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Google ในปี 2007 และเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคนี้โดยภาษา Go นั้นจะมีจุดเด่นในเรื่องของ Performance ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับภาษาอื่นๆ อีกทั้งยังมีจุดเด่นในเรื่องของ Simplicity ที่เน้นความง่ายในการเขียนและการอ่าน และยังสามารถทำ Concurrent Programming ได้ง่าย เพราะภาษา Golang ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ Application ที่ต้องใช้ Multi-Threading หรือ Distributed Systems เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ในคอร์ส Go: The Fundamentals นี้คุณจะได้

 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Go
 • เข้าใจ Data Structure ต่างๆ ที่สำคัญของภาษา Go และวิธีการใช้ Pointer
 • เรียนรู้วิธีการใช้ Interface ในภาษา Go ร่วมกับเรื่องอื่นๆ เช่น Struct และ Method
 • เข้าใจการจัดการ Concurrency ด้วย Goroutine และ Channel
 • เรียนรู้ Advanced Features ต่างๆ ของภาษา Go เช่น First Class Function, Closure Function, และ Higher Order Function

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ

 • Developer ที่สนใจ อยากปูพื้นฐานทักษะภาษา Go เพื่อนำไปใช้ทำงานเกี่ยวกับการสร้าง Software
 • คนที่เคยศึกษาภาษา Go มาเบื้องต้น และอยากเรียนรู้การใช้งานภาษา Go มากขึ้น
 • คนที่สนใจอยากฝึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Go

คอร์สออนไลน์นี้ ไม่ เหมาะสำหรับ

 • คนที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือไม่รู้หลักวิธีการเขียนโปรแกรม

ความรู้พื้นฐานและการเตรียมตัว

 • ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษา Go ก็สามารถเรียนได้ ++แต่ต้องพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน++** **ซึ่งจะเป็นภาษาใดก็ได้ และแนะนำให้สามารถเขียนภาษานั้น ๆ ได้ค่อนข้างชำนาญแล้วหรือมีประสบการ์ทำงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมมาก่อน เนื่องจากภายในคอร์สจะไม่ได้สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม แต่เป็นการสอนเขียนภาษา Go
 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • สอบถามทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดการเรียน

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Go Programming Language

Get Started

2:08

Installation

6:34

Materials

Variables, Constants, and Functions

4:22

Exercise: Variables, Constants, and Functions

Conditions

1:00

Exercise: Conditions

Loops

1:31

Exercise: Loops

Testing Concept

3:03

Demo: Test

4:32

Basic Types and Pointer

3:19

Demo: Pointer

2:31

Exercise: Pointer

Zero Value, Array, and Slice

9:18

Demo: Array and Slice

3:15

Exercise: Array and Slice

Variadic Function

1:05

Demo: Variadic Function

1:56

Map

1:34

Demo: Map

1:40

Exercise: Map

Demo: Struct

1:23

Method

1:26

Demo: Method

1:36

Exercise: Struct and Method

Pointer Receiver

0:53

Demo: Pointer Receiver

1:37

Receiver

Interface{} and Empty Interface{}

3:48

Demo: Interface

9:08

Exercise: Interface

Error and Error Handling

1:04

Exercise: Error and Error Handling

Package

3:46

Demo: Package

5:04

Go API

2:17

Demo: Go API

11:17

Advanced Functions

6:13

Demo: Closure Function

1:31

Type Assertions

2:21

Demo: Type Assertions

4:17

Switch and Switch Type

2:05

Goroutine

3:10

Demo: Goroutine

2:16

Graceful Shutdown and Waitgroup

1:59

Demo: Waitgroup

Race Condition

0:45

Demo: Race Condition

2:22

Channel

3:18

Demo: Channel

2:01

For Range and Select Statement

3:43

Demo: Select Statement

2:48

Summary

1:10

SECTION_TITLE.FAQS

Q:
ขอใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีในนามองค์กรได้หรือไม่
A:

สามารถขอได้ค่ะ

 1. การสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ในนามบริษัทสามารถส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไปที่อีเมล hello@skooldio.com ได้เลยค่ะ
 • คอร์สที่สนใจ/จำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรผู้ติดต่อ -ชื่อ, ที่อยู่บริษัท/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
 1. หากต้องการสมัครทันที (สมัครได้ทีละ 1 คน) สามารถกดซื้อได้จากหน้าเว็บ www.skooldio.com ได้เลยค่ะ

ท่านสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบผ่านโดยการเลือกชำระเงินช่อง "นิติบุคคล" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ (หากไม่ใช่ 3% กรุณาทำตามข้อ 1 ได้เลยค่ะ)

 • โดยฝ่ายบัญชีของ Skooldio จะทำการติดต่อกลับไปหาท่านอีกครั้งเมื่อการสั่งซื้อสำเร็จและส่งให้องค์กรของท่านตามที่อยู่บริษัท
 • โดยองค์กรของท่านต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กลับมาที่ฝ่ายบัญชีเราที่ accounting@skooldio.com
A:

หากท่านต้องการขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในนามบุคคลธรรมดา ท่านสามารถกรอกรายละเอียดของท่านเพื่อให้ทีมงานนำข้อมูลไปออกเอกสารได้ ที่ลิงก์นี้ค่ะ แบบฟอร์มขอรับใบกำกับภาษี

A:

สามารถเรียนซ้ำได้ค่ะ

 • สำหรับบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพค่ะ
 • สำหรับในนามองค์กร สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปีค่ะ

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES