ONLINECOURSE.HEADER

Exploratory Data Analysis with Google Sheets

ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลหา Insights ไปต่อยอดธุรกิจ ด้วย Google Sheets

2,990.00
บาท
4.5
8-10 ชั่วโมง
แบบฝึกหัดแบบ live coding กว่า 40 ข้อ
ไม่ต้องมีพื้นฐาน
เรียนจบรับประกาศนียบัตร

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

SECTION_TITLE.OVERVIEW

Exploratory Data Analysis คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้ความสำคัญกับการสำรวจข้อมูล ที่จะทำให้คุณสามารถนำข้อมูลไปเป็นแนวทางต่อยอดธุรกิจด้วยไอเดียใหม่ๆ จาก Insight ของ Data โดยในคอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มทักษะด้าน Data Analysis นี้ คุณจะสามารถนำข้อมูลที่มี มาวิเคราะห์ได้ง่ายๆ ด้วย Google Sheets

การที่องค์กรจะเป็น Data Driven Organization ได้นั้น ทุกคนในองค์กรควรที่จะเพิ่มสกิลความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อยอดจากงานที่ทำได้

wireframe wireframe wireframe

เริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมพื้นฐาน ผ่านคอร์สออนไลน์ที่จะทำให้คุณเข้าใจหลักการวิเคราะห์ และเริ่มต้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครบทุกเรื่องที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูล (Exploratory Data Analysis) ผ่านการลงมือทำจริงโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มให้ยุ่งยาก คุณจะได้เรียนตั้งแต่

 • ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การนำข้อมูลมาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของโลก
 • พื้นฐานสถิติ (Descriptive Statistics) อย่างครบถ้วน เพื่อหา Insight จากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • การจัดการกับข้อมูล (Data Transformation) หรือการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) ด้วย Logical functions, Text functions, Date & Time functions, Lookup & Reference functions
 • การคำนวนเบื้องต้นด้วยชุดคำสั่ง Mathematical & Statistical functions
 • สร้าง Pivot Table เพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล หรือการทำ Data Analysis ได้อย่างง่ายดาย
 • ตลอดจนการสร้างกราฟต่างๆ พร้อมวิธีการสื่อสารข้อมูลด้วยกราฟอย่างถูกวิธี (Data Visualization)
 • วิธีใช้งาน เคล็ดลับ พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำงานกับ Google Sheets

Google Sheets คืออะไร? แตกต่างอย่างไรจาก Microsoft Excel?

wireframe wireframe

 • Google Sheets คือเครื่องมือฟรี ที่ใช้ในการรวบรวม จัดการ คำนวณข้อมูล เป็น Spreadsheets เหมือนกับ Microsoft Excel
 • Google Sheets สามารถใช้ได้ทั้งใน Mac และ Windows เนื่องจากเป็น Tools ที่ใช้งานได้บน Browser ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องคำสั่ง หน้าตาโปรแกรม ปุ่มต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละเวอร์ชั่น
 • Google Sheets ใช้งานง่าย ส่งไฟล์สะดวก เป็นเครื่องมือออนไลน์ ที่สามารถทำงานร่วมกันหลายคนได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่มีปัญหาเวลาส่งไฟล์ให้กันเนื่องจากมีการ Auto update ให้ตลอด
 • คำสั่งส่วนใหญ่บน Google Sheets ใช้งานได้เหมือนกับ MS Excel และมีหลายคำสั่งที่ใช้งานได้ง่ายกว่า MS Excel แต่ก็มีบางคำสั่ง/เครื่องมือที่ทำไม่ได้เหมือน MS Excel เช่น Excel Table, Power Query เป็นต้น

หลักสูตรที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากเวิร์คชอปที่กระแสตอบรับดีเยี่ยม มีผู้สมัครเกินจำนวนที่เปิดรับในทุกรุ่น มาพร้อมกับการสอนใช้ Google Sheets ที่ใช้ได้กับทั้ง Mac และ Windows อีกทั้งยังนำฟังก์ชันเกือบทั้งหมดที่เรียนไปปรับใช้ใน Microsoft Excel ได้ง่ายๆ

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่กำลังมองหาทักษะด้าน Data เพื่อนำข้อมูลมาเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยไอเดียใหม่ๆ
 • เจ้าของกิจการขนาดเล็ก Startup หรือ SME ที่กำลังมองหาเครื่องมือง่ายๆ ในการจัดการกับข้อมูลของธุรกิจ
 • นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • Marketer, Sale, Business Function ที่ต้องการเริ่มต้นใช้ Google Sheets ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • Product Manager, Business Analyst, IT ที่ต้องการจัดการข้อมูลง่ายๆ โดยต้องการใช้ Google Sheets หรือ Microsoft Excel ช่วยในการจัดการกับงานของตน

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 • เรียนรู้และสร้างความเข้าใจ สร้างความคุ้นชินกับข้อมูล ตลอดจนตัวอย่างการนำไปใช้
 • พื้นฐานสถิติ (Descriptive Statistics) อย่างครบถ้วน เพื่อหา Insight จากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • ทำ Data Transformation หรือการจัดการกับข้อมูลแต่ละประเภท ได้ด้วยตัวเอง
 • หา Insight จากข้อมูลที่มี (Internal Data) และสามารถดึงข้อมูลง่ายๆ จากภายนอกได้ (External Data)
 • Visualize ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำไปเสนอบุคคลอื่นหรือช่วยในการสำรวจข้อมูลได้ (Exploring Data)

ตัวอย่างบทเรียน

สามารถดูตัวอย่างบทเรียน โดยกดปุ่ม ดูตัวอย่างบทเรียน

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนเนื้อหาที่ครบตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงได้ลองลงมือทำจริงตลอดหลักสูตร ผ่านรูปแบบวิดีโอกว่า 6 ชั่วโมง กว่า 90 บทเรียน และแบบฝึกหัดกว่า 40 ข้อ ที่สามารถทำได้บนเว็บ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมให้ยุ่งยาก

ตัวอย่างบทเรียนรูปแบบการบรรยาย

ในรูปแบบ Video คู่ Slide ที่สามารถปรับสัดส่วนจอและความเร็วได้ตามต้องการ

wireframe

ตัวอย่างบทเรียนแบบฝึกหัด

รูปแบบ Live Coding ด้วย Google Sheets ผ่านเว็บ Skooldio

wireframe

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระหว่างเรียนคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านวิดีโอกว่า 90 บทเรียน และได้ลงมือทำกว่า 40 แบบฝึกหัดและโปรเจคจริง

 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส
 • สอบถามทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดการเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook ของ Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท 5 ท่านขึ้นไป ติดต่อรับส่วนลด bulk discount ได้ที่ hello@skooldio.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Welcome to class

What is EDA?

2:33

Why EDA?

3:48

Data Visualization

3:57

Iterative Process

2:12

Case Study: Problem

0:43

Case Study: Hypothesis Formulation

2:59

Case Study: Data Analysis (I)

4:45

Case Study: Data Analysis (II)

1:32

Case Study: Data Visualization

2:36

Recap: EDA

1:36

Data Tables (I)

Data Tables (II)

0:48

Tidy Data

4:48

Pivot / Unpivot (I)

2:59

Pivot / Unpivot (II)

1:45

Common Data types

6:55

Data Transformation (I)

5:27

Data Transformation (II)

3:34

Google Sheets

3:44

Setting Display Language

Keyboard Shortcuts

4:24

Exercise: Keyboard Shortcuts

Formula Syntax & Name Range

11:53

Exercise Guide

Exercise: Formula Syntax, Name Range

Reference Types

9:34

Exercise: Reference Types

IF

3:26

Exercise: IF

Nested IF

3:22

Exercise: Nested IF

IFS

3:03

Exercise: IFS

AND / OR

4:22

Exercise: OR

Exercise: OR+AND

Exercise: IF+OR+AND

SWITCH

4:01

Exercise: SWITCH

Information Functions (I)

5:24

Information Functions (II)

1:40

Exercise: Information Functions

LEN / TRIM

5:11

LEFT / RIGHT / MID

4:01

UPPER / LOWER / PROPER

2:25

Exercise: Text Functions (I)

REPLACE / SUBSTITUTE

4:49

SEARCH

4:00

Exercise: Text Functions (II)

Combining Text

3:23

Splitting Text to Columns

2:03

Exercise: Text Functions (III)

Date Value

2:59

Create Date

3:04

Setting Locale Date / Time

Exercise: Date / Time (I)

Date Elements

3:44

EOMONTH

2:38

Date Calculation

1:05

Exercise: Date / Time (II)

INDEX

3:25

MATCH

4:22

INDEX + MATCH

3:38

Exercise: INDEX + MATCH

VLOOKUP

3:36

HLOOKUP

4:01

Exercise: VLOOKUP / HLOOKUP

Importing Data from CSV

4:08

Exercise: Importing Data from CSV

Importing Data from HTML

3:59

Exercise: Importing Data from HTML

Get Ready

0:10

Analyzing a Numerical Variable

Mean vs. Median

3:27

Spread

4:03

Distribution

4:17

Outliers

1:13

Summarizing Data

10:09

Exercise: Summarizing Data

Tips: Status Bar

1:22

Conditional COUNT / SUM / AVERAGE

15:29

Exercise: Conditional COUNT / SUM / AVERAGE

Filtering Rows

6:56

Visualizing Distributions

4:02

Histogram

3:15

Exercise: Histogram

Robust Statistics (I)

6:05

Robust Statistics (II)

6:08

Exercise: Robust Statistics

Categorical Data

1:55

Frequency Table

7:38

Exercise: Frequency Table, PivotTables

Visualizing Comparison, Composition

1:31

Bar Chart / Pie Chart

7:01

Exercise: Bar Chart / Pie Chart

Case Study: Facebook Data

Case Study: Analyzing One Variable

9:30

Exercise: Analyzing Reactions

Exercise: Analyzing Post Types

Always look at actual data!

1:54

Analyzing Two Variables

0:36

Correlation

4:16

Scatter Plot

1:30

Exploring Numerical x Numerical

5:14

Exercise: Exploring Numerical x Numerical

Contingency Table

1:46

Heat Map

1:31

Exploring Categorical x Categorical

9:51

Exercise: Exploring Categorical x Categorical

Categorical x Numerical

1:45

Values and Dimensions

4:38

Visualizing Comparison, Composition

3:11

Exploring Categorical x Continuous

5:44

Exercise: Exploring Categorical x Continuous

Visualizing Time-Series

0:36

Exploring Time Series

2:04

Exercise: Exploring Time Series

Exploring Multiple Variables

7:41

Exercise: Exploring Multiple Variables

Case Study: eJeab vs. Drama-Addict

9:20

Project: eJeab vs Drama-Addict

Unit of Analysis

5:56

Correlation & Causation (I)

2:05

Correlation & Causation (II)

Correlation & Causation (III)

9:29

Summary

1:12

SECTION_TITLE.FAQS

Q:
ขอใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีในนามองค์กรได้หรือไม่
A:

สามารถขอได้ค่ะ

 1. การสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ในนามบริษัทสามารถส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไปที่อีเมล hello@skooldio.com ได้เลยค่ะ
 • คอร์สที่สนใจ/จำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรผู้ติดต่อ -ชื่อ, ที่อยู่บริษัท/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
 1. หากต้องการสมัครทันที (สมัครได้ทีละ 1 คน) สามารถกดซื้อได้จากหน้าเว็บ www.skooldio.com ได้เลยค่ะ

ท่านสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบผ่านโดยการเลือกชำระเงินช่อง "นิติบุคคล" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ (หากไม่ใช่ 3% กรุณาทำตามข้อ 1 ได้เลยค่ะ)

 • โดยฝ่ายบัญชีของ Skooldio จะทำการติดต่อกลับไปหาท่านอีกครั้งเมื่อการสั่งซื้อสำเร็จและส่งให้องค์กรของท่านตามที่อยู่บริษัท
 • โดยองค์กรของท่านต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กลับมาที่ฝ่ายบัญชีเราที่ accounting@skooldio.com
A:

หากท่านต้องการขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในนามบุคคลธรรมดา ท่านสามารถกรอกรายละเอียดของท่านเพื่อให้ทีมงานนำข้อมูลไปออกเอกสารได้ ที่ลิงก์นี้ค่ะ แบบฟอร์มขอรับใบกำกับภาษี

A:

สามารถเรียนซ้ำได้ค่ะ

 • สำหรับบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพค่ะ
 • สำหรับในนามองค์กร สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปีค่ะ

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES