Online Course

Data-Driven Service Design

ออกแบบ Service ให้โดนใจ แค่ใช้ข้อมูลให้เป็น
ฟรี
บทเรียนความยาว 1 ชม.

รายละเอียด

Data-Driven Service Design

วิดีโอบันทึกงาน Skooldio Live

ยุคนี้ทุกธุรกิจต้องแข่งกันเซอร์วิสให้โดนใจลูกค้า และหนึ่งในวิธีที่ได้ผลคือการสร้าง Service Design ซึ่งเป็นกระบวนการออกแบบงานบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการ หรือแก้ปัญหาของผู้บริโภค

.

และสิ่งที่จะช่วยสร้าง Service Design ให้ตรงใจทุกฝ่ายได้ คือการนำข้อมูล (Data) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด มาฟัง Speaker ของเราได้เลย

ผู้บรรยาย

คุณขวัญ พงษ์หาญยุทธ

  • นักวิจัยอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบริการและการคิดเชิงออกแบบ นักศึกษาระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัย Royal College of Art กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

คุณจักรพันธุ์ หิรัญย์วงษ์วีระ

  • Freelance Service Design Consultant
  • Lead Product Designer at Botio.io
  • Lead Service Designer at IV LYFE

คุณธนัทเศรษฐ์ หอวัฒนพันธ์

  • Co-Founder and Chief Design Officer, ViaBus

เนื้อหาในคอร์ส

01
Skooldio Live - Data-Driven Service Design
Data-Driven Service Design
91:07

ผู้สอน

Skooldio Team (ทีมผู้สอนสคูลดิโอ) | Skooldio Instructor
Skooldio Team
ทีมผู้สอนสคูลดิโอ