Online Course

Dashboard Design Principles

ออกแบบ Dashboard อย่างมีประสิทธิภาพ
1,490.00
บาท
3-4 ชั่วโมง
เรียนจบรับประกาศนียบัตร
ไม่ต้องมีพื้นฐาน

รายละเอียด

โปรโมชั่นพิเศษ

ลดทันที 25% เมื่อสมัครคู่กับ Power BI Essentials ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

.

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น ​Data-Driven Organization คือการที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถต่อยอดจากงานที่ทำอยู่ และใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบและสร้าง Dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงและนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ปัญหาขององค์กรส่วนมากก็คือ "Dashboard ที่ดีสำหรับทีมของเราควรจะนำเสนอข้อมูลอะไร และสื่อสารออกมาอย่างไรดี?" ถ้าแก้ปัญหานี้ได้ เราจะสามารถหาและนำเสนอ Insight หรือแนวโน้มต่างๆ จากชุดข้อมูล เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันเวลายิ่งขึ้น


เนื้อหาคอร์ส

ในคอร์สออนไลน์ Dashboard Design Principles นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบและสร้าง Dashboard เพื่อพัฒนาและนำเสนอข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่าน 4 องค์ประกอบ ได้แก่

 • Users - การเรียนรู้ผ่านแนวคิด Design Thinking เพื่อทำความเข้าใจความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภค และสามารถระบุได้ว่าจะนำ Dashboard มาใช้ทำอะไรและเพื่อตอบโจทย์ด้านใดบ้าง
 • Content - เรียนรู้วิธีการคัดกรองเนื้อหา ได้แก่ การเลือกใช้เครื่องมือสำหรับวัดผล (Measure) และการเลือกมุมมองในการวัดผล (Dimension) เพื่อเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมานำเสนอ
 • Presentation - เรียนรู้หลักการและวิธีการเลือกรูปแบบกราฟเพื่อนำเสนอข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 • Navigation - เรียนรู้วิธีการจัดเรียงข้อมูลลงบน Dashboard เพื่อให้สามารถอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลได้ง่ายที่สุด

สอนโดย

ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง

 • Head of Business Analytics and Intelligence, Business Analytics and Data Science Program ที่ NIDA
 • ที่ปรึกษาด้าน Data Science ให้กับองค์กรและบริษัทชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย
 • Ph.D. ด้าน IT in Business จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

 • Google Developers Expert ด้าน Machine Learning
 • Google Cloud Certified Professional Data Engineer
 • อดีต Data Scientist ที่ Facebook สำนักงานใหญ่

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • Business Analyst หรือ Data Analyst ที่ต้องการสื่อสาร Insight ให้หน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 • Content Marketer ที่ต้องนำเสนอข้อมูลด้วย Visualization ต่างๆ
 • Product Manager ที่อยากพัฒนาสินค้าโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน (Data-driven) มากขึ้น
 • เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสื่อสารด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บุคคลทั่วไปที่เคยใช้ Visualization tools ต่างๆ ที่อาจจะไม่มีพื้นฐานและหลักการด้านการออกแบบและการทำความเข้าใจผู้ใช้

หลังจากเรียนจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะสามารถ

 • สร้าง Dashboard/Visualization ที่มีประสิทธิภาพถูกต้อง ตามหลักการสื่อสารและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน
 • นำ Dashboard/Visualization ไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำหลักการทำความเข้าใจผู้ใช้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ด้านอื่นๆ ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สามารถเริ่มเรียนได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน
 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศณียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท กรุณาติดต่อ hello@skooldio.com (มีส่วนลดเมื่อสมัคร 5 ท่านขึ้นไป)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในคอร์ส

01
Introduction
Introduction
3:05
Operationalize Data with Dashboards
1:55
Benefits of Dashboards
3:41
A Framework for Visual Analytics
4:14
Know your users
7:54
User Empathy Map
9:01
Problems, Reasons, Actions
3:29
Case study 1: Before
2:49
Case study 1: After
5:01
Case study 2: Before
3:16
Case study 2: After
4:46
Quiz:
Problems
Quiz:
Reasons
Quiz:
Actions
Good Content
3:35
Measures
1:45
Quiz:
Measures
4 Aspects of Measures
3:28
Dimensions
3:04
Quiz:
Dimensions 1
Quiz:
Dimensions 2
Decision Value Chain
5:24
Unifying Decision Value Chain
3:26
Balanced View of Measures
3:33
Quiz:
Lead Indicator
Measure Grid Design
2:43
Quiz:
Financial Lead Measure
Quiz:
Non-financial Lead Measure
Quiz:
Financial Lag Measure
Quiz:
Non-financial Lag Measure
Aggregation
9:33
Quiz:
Aggregation 1
Quiz:
Aggregation 2
Quiz:
Aggregation 3
Quiz:
Aggregation 4
Putting Together
5:17
Summary
1:54
Good Presentation
5:32
Visual Encoding
6:34
Visual Encoding 2
3:40
Visual Encoding Example
2:59
Relationship 1 (Scatter Plot)
3:25
Relationship 2 (Bubble Chart)
1:36
Relationship 3 (Heatmap)
1:34
Quiz:
Presentation 1
Quiz:
Presentation 2
Comparison 1
4:37
Comparison 2
5:17
Composition 1
3:10
Quiz:
Presentation 3
Composition 2
3:15
Quiz:
Presentation 4
Quiz:
Presentation 5
Time-series
3:22
Quiz:
Presentation 6
Distribution
4:07
Quiz:
Presentation 7
Common mistake 1 : Practice
1:19
Common mistake 2 : Answer
5:45
Tips
4:03
Recap : Presentation
1:29
Principles 1 : Comparisons
2:43
Principles 2 : Cause & Effect
2:33
Principles 3 : Multivariate
4:03
Principles 4 : Integration of Evidence
3:56
Principles 5 : Documentation
1:36
Interactive Dynamics 1
5:47
Interactive Dynamics 2
1:21
Example : Navigate & Coordinate
2:34
Recap : Navigation
1:32
Summary
2:16

ผู้สอน

ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง (Head of Business Analytics and Intelligence, Business Analytics and Data Science Program ที่ NIDA) | Skooldio Instructor
ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง
Head of Business Analytics and Intelligence, Business Analytics and Data Science Program ที่ NIDA
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook