ONLINECOURSE.HEADER

Dashboard Design Principles

ออกแบบ Dashboard อย่างมีประสิทธิภาพ

1,490.00
บาท
4.5

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง (Head of Business Analytics and Intelligence, Business Analytics and Data Science Program ที่ NIDA) | Skooldio Instructor
ดร. ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง
Head of Business Analytics and Intelligence, Business Analytics and Data Science Program ที่ NIDA
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล (ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook) | Skooldio Instructor
ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดีต Data Scientist ที่ Facebook

SECTION_TITLE.OVERVIEW

โปรโมชั่นพิเศษ

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น Data-Driven Organization คือการที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถต่อยอดจากงานที่ทำอยู่ และใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบและสร้าง Dashboard (หรือการทำ Data Visualization) เพื่อนำเสนอข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงและนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ปัญหาขององค์กรส่วนมากก็คือ "Dashboard ที่ดีสำหรับทีมของเราควรจะนำเสนอข้อมูลอะไร และสื่อสารออกมาอย่างไรดี?" ถ้าแก้ปัญหานี้ได้ เราจะสามารถหาและนำเสนอ Insight หรือแนวโน้มต่างๆ จากชุดข้อมูล เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันเวลายิ่งขึ้น

เนื้อหาคอร์ส

ในคอร์สออนไลน์ Dashboard Design Principles นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบและสร้าง Dashboard เพื่อพัฒนาและนำเสนอข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่าน 4 องค์ประกอบ ได้แก่

 • Users - การเรียนรู้ผ่านแนวคิด Design Thinking เพื่อทำความเข้าใจความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภค และสามารถระบุได้ว่าจะนำ Dashboard มาใช้ทำอะไรและเพื่อตอบโจทย์ด้านใดบ้าง
 • Content - เรียนรู้วิธีการคัดกรองเนื้อหา ได้แก่ การเลือกใช้เครื่องมือสำหรับวัดผล (Measure) และการเลือกมุมมองในการวัดผล (Dimension) เพื่อเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมานำเสนอ
 • Presentation - เรียนรู้หลักการและวิธีการเลือกรูปแบบกราฟเพื่อนำเสนอข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 • Navigation - เรียนรู้วิธีการจัดเรียงข้อมูลลงบน Dashboard เพื่อให้สามารถอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลได้ง่ายที่สุด

สอนโดย

ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง

 • Head of Business Analytics and Intelligence, Business Analytics and Data Science Program ที่ NIDA
 • ที่ปรึกษาด้าน Data Science ให้กับองค์กรและบริษัทชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย
 • Ph.D. ด้าน IT in Business จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

 • Google Developers Expert ด้าน Machine Learning
 • Google Cloud Certified Professional Data Engineer
 • อดีต Data Scientist ที่ Facebook สำนักงานใหญ่

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • Business Analyst หรือ Data Analyst ที่ต้องการสื่อสาร Insight ให้หน่วยงานอื่นภายในองค์กร
 • Content Marketer ที่ต้องนำเสนอข้อมูลด้วย Visualization ต่างๆ
 • Product Manager ที่อยากพัฒนาสินค้าโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน (Data-driven) มากขึ้น
 • เจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสื่อสารด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บุคคลทั่วไปที่เคยใช้ Visualization tools ต่างๆ ที่อาจจะไม่มีพื้นฐานและหลักการด้านการออกแบบและการทำความเข้าใจผู้ใช้

หลังจากเรียนจบคอร์สนี้ผู้เรียนจะสามารถ

 • สร้าง Dashboard/Visualization ที่มีประสิทธิภาพถูกต้อง ตามหลักการสื่อสารและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน
 • เข้าใจวิธีการทำ วิธีการเลือกใช้กราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลที่มี
 • นำ Dashboard/Visualization ไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำหลักการทำความเข้าใจผู้ใช้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ด้านอื่นๆ ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สามารถเริ่มเรียนได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน
 • ผู้เรียนสามารถนำหลักการที่ได้เรียนไปใช้ได้กับทุก Business Intelligence Tools (BI Tools) ไม่ว่าจะเป็น Power BI, Tableau, Excel, Qlik view
 • ผู้เรียนจะได้รับประกาศณียบัตร (Certificate of Completion) เมื่อเรียนจบคอร์ส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Facebook Skooldio
 • สำหรับท่านที่ต้องการสมัครในนามบริษัท กรุณาติดต่อ hello@skooldio.com (มีส่วนลดเมื่อสมัคร 5 ท่านขึ้นไป)

บทความที่เกี่ยวข้อง

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

Introduction

Operationalize Data with Dashboards

Benefits of Dashboards

A Framework for Visual Analytics

4:14

Know your users

7:54

User Empathy Map

9:01

Problems, Reasons, Actions

3:29

Case study 1: Before

2:49

Case study 1: After

5:01

Case study 2: Before

3:16

Case study 2: After

4:46

Quiz

Good Content

3:35

Measures

1:45

Measures

4 Aspects of Measures

3:28

Dimensions

3:04

Dimensions 1

Dimensions 2

Decision Value Chain

5:24

Unifying Decision Value Chain

3:26

Balanced View of Measures

3:33

Lead Indicator

Measure Grid Design

2:43

Quiz: Lead Measure

Aggregation

9:33

Aggregation Quiz

Putting Together

5:17

Summary

1:54

Good Presentation

5:32

Visual Encoding

6:34

Visual Encoding 2

3:40

Visual Encoding Example

2:59

Relationship 1 (Scatter Plot)

3:25

Relationship 2 (Bubble Chart)

1:36

Relationship 3 (Heatmap)

1:34

Presentation 1,2

Comparison 1

4:37

Comparison 2

5:17

Composition 1

3:10

Presentation 3

Composition 2

3:15

Presentation 4,5

Time-series

3:22

Presentation 6

Distribution

4:07

Presentation 7

Common mistake 1 : Practice

1:19

Common mistake 2 : Answer

5:45

Tips

4:03

Recap : Presentation

1:29

Principles 1 : Comparisons

2:43

Principles 2 : Cause & Effect

2:33

Principles 3 : Multivariate

4:03

Principles 4 : Integration of Evidence

3:56

Principles 5 : Documentation

1:36

Interactive Dynamics 1

5:47

Interactive Dynamics 2

1:21

Example : Navigate & Coordinate

2:34

Recap : Navigation

1:32

Summary

2:16

SECTION_TITLE.FAQS

Q:
ขอใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีในนามองค์กรได้หรือไม่
A:

สามารถขอได้ค่ะ

 1. การสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ในนามบริษัทสามารถส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไปที่อีเมล hello@skooldio.com ได้เลยค่ะ
 • คอร์สที่สนใจ/จำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรผู้ติดต่อ -ชื่อ, ที่อยู่บริษัท/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
 1. หากต้องการสมัครทันที (สมัครได้ทีละ 1 คน) สามารถกดซื้อได้จากหน้าเว็บ www.skooldio.com ได้เลยค่ะ

ท่านสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบผ่านโดยการเลือกชำระเงินช่อง "นิติบุคคล" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ (หากไม่ใช่ 3% กรุณาทำตามข้อ 1 ได้เลยค่ะ)

 • โดยฝ่ายบัญชีของ Skooldio จะทำการติดต่อกลับไปหาท่านอีกครั้งเมื่อการสั่งซื้อสำเร็จและส่งให้องค์กรของท่านตามที่อยู่บริษัท
 • โดยองค์กรของท่านต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กลับมาที่ฝ่ายบัญชีเราที่ accounting@skooldio.com
A:

หากท่านต้องการขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในนามบุคคลธรรมดา ท่านสามารถกรอกรายละเอียดของท่านเพื่อให้ทีมงานนำข้อมูลไปออกเอกสารได้ ที่ลิงก์นี้ค่ะ แบบฟอร์มขอรับใบกำกับภาษี

A:

สามารถเรียนซ้ำได้ค่ะ

 • สำหรับบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพค่ะ
 • สำหรับในนามองค์กร สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปีค่ะ

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES