ONLINECOURSE.HEADER

PageSpeed Score Boost Up

ลดระยะเวลาการโหลด website ฉบับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

2,990.00
บาท
4.5
2 ชั่วโมง
เรียนจบรับประกาศนียบัตร
สอบถามข้อสงสัยได้ใน Forum

SECTION_TITLE.INSTRUCTOR

วรัทธน์ วงศ์มณีกิจ (Co-Founder & Chief Product Officer at Wisesight) | Skooldio Instructor
วรัทธน์ วงศ์มณีกิจ
Co-Founder & Chief Product Officer at Wisesight

SECTION_TITLE.OVERVIEW


'ความเร็ว’ ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กำหนดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยเฉพาะในด้าน user experience ที่ในปัจจุบัน attention span ของผู้ใช้งานมีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.05 วินาทีเท่านั้น ความเร็วของเว็บไซต์ยังเป็นหนึ่งในเกณฑ์การจัดอันดับ SEO ที่สำคัญอีกด้วย แต่องค์ประกอบทั้งหมดที่ส่งผลต่อความเร็วในการทำงานของเว็บไซต์มีอะไรบ้าง มีปัญหาอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้บ้าง ต้องแก้อย่างไร และต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง..

คอร์ส PageSpeed Score Boost Up เป็นคอร์สเรียนพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้คนที่อยาก optimize เว็บไซต์ให้โหลดเร็วขึ้นได้แบบเร่งรัด โดยคอร์สนี้จะแตกต่างจากคอร์สทั่วไปที่ผู้เรียนต้องนั่งเรียนตามลำดับทีละบท แต่เนื้อหาในคอร์สนี้ถูกออกแบบเหมือนเป็น tool kit ให้นักพัฒนาสามารถหยิบเครื่องมือต่างๆ ไปแก้ปัญหาที่พบเจออยู่ได้อย่างเร่งด่วน เริ่มต้นด้วยการชวนผู้เรียนใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า PageSpeed Insights เพื่อวัดผลความเร็วของเว็บไซต์ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงแค่วาง url ลงไปแล้วกดประมวล score แสดงค่าว่าเว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพด้านความเร็วอยู่แค่ไหน ทั้งในรูปแบบของ desktop และมือถือ พร้อมระบุเหตุปัจจัยว่าเว็บไซต์คุณมีปัญหาอะไรบ้างที่ทำให้โหลดได้ช้า จากนั้นก็แค่นำปัญหาที่เจอไป search ในคอร์ส เรียนวิธีแก้ปัญหาสั้นๆ เพียงไม่กี่นาที คุณก็จะเข้าใจและสามารถ optimize เว็บไซต์ให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นได้ในที่สุด


หลังจากเรียนจบคอร์สนี้แล้วคุณจะสามารถ..

 • เข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อความช้าเร็วในการทำงานของเว็บไซต์ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง ในสถานการณ์ที่ถูกต้อง
 • สามารถลงมือแก้ปัญหาและ optimize เว็บไซต์ให้สามารถโหลดได้เร็วขึ้น พัฒนา customer experience ให้ดีขึ้นกว่าเดิม และเพิ่มโอกาสในการจัดอันดับ SEO
 • รู้วิธีการเขียนเว็บไซต์แบบ best practice ทำให้เว็บไซต์มีพื้นฐานที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น ลดโอกาสในการต้องมาแก้ปัญหาย้อนหลัง
 • มีคู่มือเพิ่มความเร็วเว็บติดตัว สามารถหยิบใช้ได้ทันทีเมื่อเจอกับปัญหาที่ทำให้เว็บช้า

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ...

 • ผู้ที่มีประสบการณ์เขียนเว็บไซต์มาสักระยะหนึ่ง มีทักษะ JavaScript, HTML, CSS
 • นักพัฒนาที่ต้องการ optimize เว็บไซต์ให้มี performance ที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวเองอย่างเร่งด่วน
 • นักพัฒนาเว็บไซด์ที่ต้องการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์

คอร์สนี้อาจไม่เหมาะกับ…

 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์มาก่อน
 • ผู้ที่ไม่ได้ต้องการเพิ่มความเร็วในการทำงานของเว็บไซต์ เช่นเว็บไซต์ที่ดูแลไม่ได้มีความซับซ้อนมาก

SECTION_TITLE.COURSE_OUTLINE

01

How to learn this course

Course Intro document

Reduce First Contentful Paint (FCP)

Reduce First Input Delay (FID)

2:42

Cumulative Layout Shift (CLS)

3:32

Largest Contentful Paint (LCP)

2:34

Keep request counts low and transfer sizes small

2:04

Minimize main-thread work

2:21

Serve static assets with an efficient cache policy

2:59

Uses passive listeners to improve scrolling performance

1:21

Avoid multiple page redirects

1:19

Enable text compression

2:36

Initial server response time was short & Reduce initial server response time

2:03

Avoid chaining critical requests

1:57

Avoids enormous network payloads

1:28

Avoid an excessive DOM size

4:42

Avoids document.write

0:48

Preload key requests & Preconnect to required origins & Preload Largest Contentful Paint image

2:42

Defer offscreen images

3:44

Efficiently encode images

1:55

Lazy load third-party resources with facades

3:08

Image elements do not have explicit width and height

3:23

Properly size images

3:02

Serve images in next-gen formats

3:38

Use video formats for animated content

2:14

Reduce JavaScript execution time

6:54

Reduce the impact of third-party code

3:12

Remove duplicate modules in JavaScript bundles

1:32

Reduce unused JavaScript & Reduce unused CSS

5:06

Avoid non-composited animations

2:55

Avoid serving legacy JavaScript to modern browsers

2:57

Minify JavaScript & Minify CSS

3:14

Eliminate render-blocking resources

6:34

Ensure text remains visible during webfont load

4:42

All text remains visible during webfont loads

1:54

SECTION_TITLE.FAQS

Q:
ขอใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีในนามองค์กรได้หรือไม่
A:

สามารถขอได้ค่ะ

 1. การสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ในนามบริษัทสามารถส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไปที่อีเมล hello@skooldio.com ได้เลยค่ะ
 • คอร์สที่สนใจ/จำนวนผู้เรียน
 • ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรผู้ติดต่อ -ชื่อ, ที่อยู่บริษัท/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
 1. หากต้องการสมัครทันที (สมัครได้ทีละ 1 คน) สามารถกดซื้อได้จากหน้าเว็บ www.skooldio.com ได้เลยค่ะ

ท่านสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบผ่านโดยการเลือกชำระเงินช่อง "นิติบุคคล" และคำสั่งซื้อจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยอัตโนมัติ (หากไม่ใช่ 3% กรุณาทำตามข้อ 1 ได้เลยค่ะ)

 • โดยฝ่ายบัญชีของ Skooldio จะทำการติดต่อกลับไปหาท่านอีกครั้งเมื่อการสั่งซื้อสำเร็จและส่งให้องค์กรของท่านตามที่อยู่บริษัท
 • โดยองค์กรของท่านต้องส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กลับมาที่ฝ่ายบัญชีเราที่ accounting@skooldio.com
A:

หากท่านต้องการขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในนามบุคคลธรรมดา ท่านสามารถกรอกรายละเอียดของท่านเพื่อให้ทีมงานนำข้อมูลไปออกเอกสารได้ ที่ลิงก์นี้ค่ะ แบบฟอร์มขอรับใบกำกับภาษี

A:

สามารถเรียนซ้ำได้ค่ะ

 • สำหรับบุคคลทั่วไป คอร์สมีอายุตลอดชีพค่ะ
 • สำหรับในนามองค์กร สามารถกลับมาเรียนซ้ำได้ภายใน 1 ปีค่ะ

SECTION_TITLE.RELATED_ONLINE_COURSES